Izmene i dopune Investicione politike u primeni od 1.05.2021. godine

23.03.2021.

Nadzorni odbor Dunav društva usvojio je izmene i dopune Investicione politike Dunav DPF-a koje se primenjuju od 1.05.2021. godine, a kojima se, u skladu sa targetiranom strukturom portfolia fonda, Component VaR za portfolio akcija utvrđuje na sledeći način: maksimalna vrednost Component VaR-a 0,5% ukupne vrednosti imovine fonda u slučaju da je izloženost prema akcijama do 10% ukupne neto imovine fonda, maksimalno 1,0% ukupne vrednosti imovine fonda u slučaju da je izloženost prema akcijama u intervalu od 10%-20% ukupne neto imovine fonda, odnosno maksimalno 1,50% ukupne vrednosti imovine fonda u slučaju da je izloženost prema akcijama preko 20% ukupne neto imovine fonda.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8