Izmene i dopune Pravilnika o tarifi Društva (više informacija klikom na ovaj link)

17.11.2017.

Nadzorni odbor Dunav društva 14.11.2017. godine usvojio je izmene i dopune Pravilnika o tarifi Društva kojima naknada za upravljanje fondom koja predstavlja naknadu za usluge Društva i obračunava se na obračunsku neto vrednost imovine fonda iznosi 1,25% godišnje. 

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o načinu obračuna naknada društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (Sl. Glasnik RS, br. 60/2011 i 77/2017) navedena naknada primenjuje se od 1.01.2018. godine.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8