Maksimalan neoporeziv iznos penzijskog doprinosa 5.984 dinara

31.01.2020.

Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2020. godine iznosi 5.984 dinara.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8