Maksimalan neoporeziv iznos penzijskog doprinosa 6.062 dinara

1.02.2021.

Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2021. godine iznosi 6.062 dinara.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8