Nova investiciona politika stupa na snagu 1.04.2018.

1.03.2018.

Nadzorni odbor Dunav Društva usvojio je izmene i dopune Investicione politike Dunav DPF-a koje stupaju na snagu danom usvajanja, a primenjuju se od 1.4.2018. godine.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8