Novi broj računa fonda

22.03.2021.

Od 30.04.2021. godine novi broj računa Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda je: 325950050000447172.

Navedenog datuma OTP banka Srbija a.d. Beograd (koja je kastodi banka Dunav fonda) i Vojvođanska banka a.d. Novi Sad nastaviće, kao članice OTP grupe, da posluju kao jedna banka pod nazivom OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.

Molimo Vas da obratite pažnju na ovu izmenu broja računa prilikom uplate penzijskog doprinosa, s obzirom da uplata izvršena na stari račun od 30.04.2021. neće moći da bude proknjižena i biće vraćena uplatiocu.

Ukoliko penzijski doprinos uplaćujete putem administrativne zabrane, potrebno je da o navedenoj promeni broja računa blagovremeno obavestite vaše računovodstvo. Takođe, u slučaju da uplate vršite preko trajnog naloga, o ovoj izmeni obavestite vašu banku.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8