Vesti

5.04.2018.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.04.2017. - 31.03.2018.) iznosi 5,55%, za poslednjih 5 godina (1.04.2013. - 31.03.2018.) iznosi 9,27%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.03.2018.) iznosi 8,44%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2018. iznosi 15.151.217.025,82 dinara.
1.03.2018.
Nadzorni odbor Dunav Društva usvojio je izmene i dopune Investicione politike Dunav DPF-a koje stupaju na snagu danom usvajanja, a primenjuju se od 1.4.2018. godine.
29.01.2018.
Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.2.2018. godine iznosi 5.757 dinara.
5.01.2018.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.01.2017. - 31.12.2017.) iznosi 5,10%, za poslednjih 5 godina (1.01.2013. - 31.12.2017.) iznosi 10,26%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.12.2017.) iznosi 8,54%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2017. iznosi 14.813.119.573,16 dinara.
17.11.2017.
Nadzorni odbor Dunav društva 14.11.2017. godine usvojio je izmene i dopune Pravilnika o tarifi Društva kojima naknada za upravljanje fondom koja predstavlja naknadu za usluge Društva i obračunava se na obračunsku neto vrednost imovine fonda iznosi 1,25% godišnje. 
5.10.2017.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.10.2016. - 30.09.2017.) iznosi 5,05%, za poslednjih 5 godina (1.10.2012. - 30.09.2017.) iznosi 11,19%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.09.2017.) iznosi 8,50%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2017. iznosi 14.258.995.527,65 dinara.
6.07.2017.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2016. - 30.06.2017.) iznosi 4,71%, za poslednjih 5 godina (1.07.2012. - 30.06.2017.) iznosi 11,23%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.06.2017.) iznosi 8,59%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2017. iznosi 13.965.488.983,35 dinara.
25.04.2017.
Dunav dobrovoljni penzijski fond ove godine slavi deset godina uspešnog poslovanja. U protekloj deceniji, Dunav fond je profesionalno i odgovorno gradio tržište dobrovoljnih penzija u zemlji i u velikoj meri doprineo porastu štednje za starost građana. Ta štednja, odnosno imovina fonda, iznosi 13,7 milijardi dinara, što čini 41% tržišnog učešća.
6.04.2017.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.04.2016. - 31.03.2017.) iznosi 5,93%, za poslednjih 5 godina (1.04.2012. - 31.03.2017.) Iznosi 11,40%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.03.2017.) iznosi 8,73%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2017. iznosi 13.668.963.498,26 dinara.
6.03.2017.
Nadzorni odbor Dunav društva usvojio je izmene investicione politike koje stupaju na snagu 15.04.2017. godine. Novu investicionu politiku možete naći ovde.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8