Vesti

31.01.2020.
Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2020. godine iznosi 5.984 dinara.
6.01.2020.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.01.2019. - 31.12.2019.) iznosi 6,80%, za poslednjih 5 godina (1.01.2015. - 31.12.2019.) iznosi 7,69%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.12.2019.) iznosi 8,10%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2019. iznosi 18.010.467.459,05 dinara.
2.10.2019.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.10.2018. - 30.09.2019.) iznosi 6,01%, za poslednjih 5 godina (1.10.2014. - 30.09.2019.) iznosi 7,56%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.09.2019.) iznosi 8,07%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2019. iznosi 17.399.236.501,46 dinara.
30.09.2019.
Kastodi banka Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda promenila je vlasničku strukturu i nastavlja da posluje pod imenom OTP banka Srbija AD Beograd.
1.08.2019.
Zbog radova na elektromreži, koje je izvodila Elektrodistribucija Beograd, u periodu od 30. do 31. jula, bio je otežan pristup stanju na ličnom računu. Izvinjavamo se našim korisnicima i zahvaljujemo na razumevanju.
3.07.2019.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2018. - 30.06.2019.) iznosi 4,99%, za poslednjih 5 godina (1.04.2014. - 30.06.2019.) iznosi 7,76%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.06.2019.) iznosi 8,07%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2019. iznosi 16.943.700.103,49 dinara.
3.04.2019.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.04.2018. - 31.03.2019.) iznosi 7,27%, za poslednjih 5 godina (1.04.2014. - 31.03.2019.) iznosi 8,84%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.03.2019.) iznosi 8,34%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2019. iznosi 17.001.404.779,65 dinara.
4.03.2019.
Nadzorni odbor Dunav društva usvojio je izmene i dopune Investicione politike Dunav DPF-a koje se primenjuju od 1.05.2019. godine, a kojima je redefinisana gornja granica strateškog raspona za ulaganje imovine fonda u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji.
4.03.2019.
Dunav društvo snizilo je naknadu prilikom uplate penzijskog doprinosa i od 1.04.2019. godine ova naknada će iznositi 2,7% od vrednosti uplaćenog doprinosa.
25.01.2019.
Novi maksimalni neoporezivi iznos penzijskog doprinosa koji stupa na snagu 1.02.2019. godine iznosi 5.872 dinara.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8